Σχετικά με την Ηλεκτρονική Πυξίδα

Σχετικά με την Ηλεκτρονική Πυξίδα

Η Ηλεκτρονική Πυξίδα είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Παρέχουμε εφαρμογές υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε αυτές σε μεγάλες , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες. 

 

Το προσωπικό μας αποτελείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες οι οποίοι συνδυάζουν τις νέες και καινοτόμες ιδέες με την εμπειρία και την εξειδίκευση.

 

Η προσέγγισή μας για την παροχή ποιοτικής εργασίας λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των μειονοτικών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους.

Πιστεύουμε ότι το διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, που είναι δεν διαθέσιμες με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε όλες τις τεχνολογίες μέσω της ιστοσελίδα μας και των προϊόντων πολυμέσων ώστε αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας αλλά και της ελευθερία αυτών των μειονοτικών ομάδων.